Hva skal jeg gjøre hvis ulykken er ute?

Fortsatt igjen på ulykkesstedet?
+

Forsøk å holde deg rolig, en ulykke kan skje med oss ​​alle. Her finner du instruksjoner om hvordan du skal opptre i tilfelle en ulykke.

Bilen min er ikke i kjørbar stand
+

Hvis bilen din ikke er kjørbar, må du kontakte et bergningsselskap.

Den andre parten var skyld i ulykken
+

Ta kontakt med eventuelle vitner for tilleggsinformasjon til ulykken. Ved personskade, ta kontakt med politiet. Fyll ut en skademelding sammen med motparten om det er mulig, og send din del til forsikringsselskapet ditt. Om nødvendig hjelper vi deg også med å fylle ut en skademelding hos oss på Alta Billakkering. Ta bilen til oss for å sjekke skadeomfanget. Du trenger ikke å bestille tid på forhånd. Du kan også gjennomføre en skadetaksering online.

Jeg var selv skyld i ulykken
+

Ved personskade, ta kontakt med politiet. Fyll ut en skademelding sammen med motparten om  det er mulig, og send din del til forsikringsselskapet ditt. Om nødvendig hjelper vi deg også med å fylle ut en skademelding hos oss på Alta Billakkering. Ta bilen til oss for å sjekke skadeomfanget. Du trenger ikke å bestille på forhånd. Du kan også gjennomføre en skadetaksering online.

Noen har kjørt på bilen din på parkeringsplassen
+

Ta kontakt med eventuelle vitner for eventuell tilleggsinformasjon til ulykken. Ta bilen til Alta Billakkering for å sjekke skadeomfanget. Du trenger ikke å bestille tid på forhånd. Du kan også gjennomføre en digital skadetaksering online.

Du har forvoldt skade på en annen parkert bil.
+

Legg igjen kontaktinformasjonen din til bileieren i bilvinduet hvis bileieren ikke er tilstede. Lag deretter en skademelding til forsikringsselskapet ditt. Om nødvendig hjelper vi deg også med å fylle ut en skademelding hos oss på Alta Billakkering.

Kjørt på en stolpe eller andre hindringer?
+

Ta et bilde av skadene og legg igjen kontaktinformasjonen din på stedet om mulig. Hvis du kan finne ut hvem som er eieren av det skadde objektet, må du rapportere det direkte til eieren. Lag deretter en skademelding til forsikringsselskapet ditt. Om nødvendig hjelper vi deg også med å fylle ut en skademelding hos oss på Alta Billakkering.

Jeg har kjørt på et elg eller et annet dyr
+

Viltulykker skal alltid meldes til politiet. Ikke forlat skadestedet før Politi eller Viltnemnd har kommet på plass. Hvis bilen din ikke er i kjørbar stand, må du kontakte et bergningsselskap. Lag deretter en skademelding til forsikringsselskapet ditt. Om nødvendig hjelper vi deg også med å fylle ut en skademelding hos oss på Alta Billakkering. Ta bilen til oss for å sjekke skadeomfanget. Du trenger ikke å bestille tid på forhånd, og du kan også gjennomføre en digital skadetaksering online av skaden.

Bilen min er blitt utsatt for hærverk
+

Meld om hærverket til politiet og lag deretter en skademelding til forsikringsselskapet ditt. Om nødvendig hjelper vi deg også med å fylle ut en skademelding hos oss på Alta Billakkering. Ta bilen til oss for å sjekke skadeomfanget. Du trenger ikke å bestille tid på forhånd, og du kan også gjennomføre en skadetaksering online av skaden.

Uvær, snø eller hagl har forårsaket skader på bilen min
+

Lag en skademelding til forsikringsselskapet ditt. Om nødvendig hjelper vi deg også med å fylle ut en skademelding hos oss på Alta Billakkering. Velkommen til å ta bilen til oss for å undersøke skadeomfanget. Du trenger ikke å bestille tid på forhånd. Du kan også gjennomføre digital skadetaksering online. Under inspeksjonen vil vi undersøke skadeomfanget og lage et kostnadsoverslag for deg og ditt forsikringsselskap.

Jeg trenger en leiebil ved reparasjon
+

Vi vil hjelpe deg med å bestille en leiebil hvis du varsler oss når du bestiller reparasjonstid. Før vi bestiller en leiebil til deg, bør du sjekke med forsikringsselskapet ditt om kostnadene for leiebilen er inkludert i forsikringen, ellers er du selv ansvarlig for kostnadene. Prisen på en leiebil påvirkes av for eksempel av bilens størrelse og type.
Vår kundeservice hjelper deg gjerne.

post@altabillakkering.no
78444100

Hva skal jeg gjøre når jeg ankommer til ulykkesstedet?

  • Husk alltid på din egen sikkerhet på ulykkesstedet og prøv å forbli rolig.
  • Finn ut hva som har skjedd og hvor alvorlig kollisjon det dreier seg om. Er det personskader? Hvor mange har skadet seg?
  • Ring for å varsle om ulykken 112 for politiet, 110 for brannvesenet og 113 for medisinske nødsituasjoner.
  • Sett opp en varselstrekant og bruk nødblinklys for å varsle andre trafikanter. Gjør deg synlig ved å bruke refleksvest eller ei lommelykt dersom dette er tilgjengelig.
  • Gi førstehjelp så godt du kan.
  • Se til at de skadete får puste og sikre blodsirkulasjonen deres. Når det trengs, åpne luftveiene og stopp blødninger. Se til at de skadete holder seg varme og rolige mens dere venter på profesjonelt redningsmannskap. Følg med på tilstanden til de som skal hjelpes helt til redningsmannskap ankommer stedet.
  • Fortell alt du vet om kollisjonen til redningsmannskapet.

Trenger du en skadetakstering?